Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Du får bygga flera attefallshus på din tomt, men de får tillsammans vara högst 30m2. Högsta höjden får vara 4 meter.

Om du bygger ditt attefallshus närmare än 4,5 meter från tomtgränsen måste berörda grannar ge sitt medgivande.

Hur får man använda ett attefallshus?

Attefallshuset får användas som självständig bostad, både fritidsbostad och permanentbostad. Men du kan också använda attefallshuset som uthus, garage, förråd mm.

Attefallshus nära strand

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Regler för attefallshus

Attefallshus ska följa Boverkets byggregler och konstruktionsregler. Reglerna är olika beroende på vad du ska använda attefallshuset till. Om du ska använda huset som permanentboende måste det ha alla funktioner som ska finnas i en bostad. Det är t ex utrymmen för matlagning, hygien och förvaring.

Byggnadsnämnden i din kommun tar ut avgifter för start- och slutbesked. Det kan också gälla tekniska samråd och andra besök på bygget. Du får kolla med din kommun om du vill veta vilka avgifter som gäller där du bor.

Om du bygger ett attefallshus utan att ha fått ett startbesked, så är det ett svartbygge. Du kan då få betala en byggsanktionsavgift och i vissa fall riva ditt hus.