Friggebod

En friggebod är en fristående byggnad på din tomt som inte kräver bygglov. Du får uppföra en eller flera friggebodar på din tomt, men den totala byggnadsarean för alla friggebodarna får inte vara större än 15m2. Högsta höjden får inte överstiga 3 meter.

Eftersom friggeboden är ett komplement till ett en- eller tvåfamiljshus måste det finnas ett sådant bostadshus på tomten.

Om du vill placera friggeboden mindre än 4,5 m från tomtgränsen så måste du ha medgivande från grannarna.

Hur får man använda en friggebod?

Du kan använda friggeboden till vad du vill, men den ska vara ett komplement till ett befintligt bostadshus. Friggeboden ska också ha ett lämpligt utseende när det gäller form, färg och material.

Friggebod i strandskyddat område

Om du bygger en friggebod nära hav, sjö eller vattendrag krävs strandskyddsdispens enligt miljöbalken.

Kontakta gärna byggnadsnämnden i din kommun innan du börjar bygga en friggebod. Då kan du få reda på vilka regler som gäller för den plats du vill bygga friggeboden på.