Säkerhetsdörrar

En säkerhetsdörr är en ytterdörr som skyddar mot inbrott, brand, brandgaser och störande ljud. Idag är det många som väljer en säkerhetsdörr när de bygger nytt eller renoverar. Säkerhetsdörrar finns för både villor och lägenheter.

Många bostadsrättsföreningar byter dörrar och installerar säkerhetsdörrar i alla bostäder. Nybyggda lägenheter måste ha säkerhetsdörrar som skyddar mot brand och brandgaser.

En säkerhetsdörr är ofta helt eller delvis gjord av stål. Även fästet i dörrkarmen är gjord på ett sådant sätt att det blir svårare att bryta upp dörren.

Hur klassificeras säkerhetsdörrar som ska skydda mot inbrott?

Det finns olika typer av säkerhetsdörrar och man har delat in dem i två olika säkerhetsklasser beroende på hur svåra de är att bryta upp. Klassen RC3 är den vanligaste, medan RC4-dörrar används i framför allt utsatta områden. Det man testar innan klassificeringen är t ex dörrens styvhet, hur hållfasta detaljerna på dörren är och hur lång tid det tar att ta sig in genom dörren med hjälp av verktyg som kofot, borrmaskin eller bultsax.

Hur klassificeras säkerhetsdörrar som är brandskyddade?

När branddörrar klassificeras är det både dörren, karmen och tillbehören som testas och får en brandteknisk klass.

Brandskyddet i en dörr utgår från tre huvudklasser, E, I och W som efterföljs av en tidsangivelse.

E är ett täthetskrav som talar om hur väl dörren är skyddad mot lågor.

I står för isolering och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den sida av dörren som inte vetter mot branden. Temperaturen får inte vara över 140 grader och max 180 grader på enstaka punkter

W står för begränsning av strålning på ett avstånd av en meter från dörren på den sida av dörren som inte vetter mot branden.

Tips när du ska välja säkerhetsdörr

När du ska välja dörr är det flera faktorer som spelar in. Först finns de olika säkerhetsklasserna när det gäller inbrott och sen finns klassindelningar för brandskydd. Kontrollera alltid att dörren du funderar på är testad och godkänd enligt de standarder som används i Sverige.

Priset på säkerhetsdörren spelar för de flesta en stor roll. Men även utseendet på dörren är viktig. Idag finns det många leverantörer av säkerhetsdörrar och gå igenom alternativen noga så att du får en dörr som är säker samtidigt som den passar din plånbok och dina utseendekrav.

Tänk på låset också

Inget är ju starkare än den svagaste länken. En säkerhetsdörr som är upphängd på ett bra sätt skyddar ändå dåligt om låset inte är av högsta klass. Se alltså till att välja ett lås som uppfyller kraven för den säkerhetsklass som själva dörren har.