Elarbete

Vad får du göra själv när det gäller elarbete? Och när måste du anlita ett elföretag. Denna fråga dyker kanske upp när du blivit husägare.

I de flesta fall när det gäller elinstallation, måste du anlita ett registrerat elinstallationsföretag. En del små enklare arbeten kan du göra själv om du är säker på hur du ska göra.

Bestämmelserna kring elarbeten beror på att el är så farligt. För att arbeta med elektricitet måste man ha rätt kunskap. Det gäller också att vara försiktig eftersom misstag kan få svåra konsekvenser. Felaktig hantering av el kan leda till personskador och brand. Har man otur kan ett felaktigt arbete leda till döden. Om du är det allra minsta osäker ska du överlåta jobbet på en elfirma.

Arbeten du får göra själv

De arbeten du får göra själv om du har tillräcklig kunskap är:

 • Byte av trasig propp eller återställning av utlöst automatsäkring
 • Byta glödlampor
 • Byte av lamphållare
 • Montera skarvsladdar
 • Montera strömbrytare på sladd
 • Byta stickproppar
 • Byte av befintlig strömbrytare för högst 16A
 • Byta befintligt vägguttag för högst 16A
 • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar

Arbeten du INTE får göra själv

I princip allt som inte finns med i förra stycket är sånt du måste anlita behörig elektriker för. Här kommer några exempel

 • Förändring i fasta installationer
 • Byte av ojordat vägguttag till jordat
 • Kabelläggning i mark
 • Installation av golvvärme 230 volt och värmekabel

Att anlita en elfirma

När du ska anlita en firma för att utföra elinstallationstjänster finns det en del att tänka på.

 • Kolla att företaget finns i Elsäkerhetsverkets register och att företaget är registrerat för verksamhetstypen bostäder eller elproduktionsanläggningar eller för typen begränsad lågspänning. Då vet du att företaget får utföra arbete i ditt hem.
 • Be att få se företagets egenkontrollprogram. Alla registrerade elfirmor ska ha ett sådant dokument. I detta kan du bland annat se vilka kompetenser som finns i företaget och vilka typer av arbeten de får utföra.
 • Spara alla dokument kring elarbetet. Vad som blivit utfört och vem som har gjort arbetet. Detta kan vara bra att ha om du säljer ditt hus eller vid försäkringsärenden.
 • Spara dokumentationen av de elinstallationsarbeten som gjorts och vem som har gjort vad i din elanläggning. Det kan vara bra att ha vid överlåtelser, försäkringsärenden med mera.

Vem ansvarar för vad?

Om du äger din bostad är det du som är ägare av elanläggningen och också ansvarig för att den är säker. När något arbete utförs på elanläggningen är det viktigt att veta vem som ansvarar för vad.

 • Du ansvarar för att de som ska utföra arbetet är personer som har tillräckliga kunskaper för att utföra arbetet
 • Det är ditt ansvar att ge elinstallationsföretaget den information de behöver om anläggningen. Detta för att arbetet ska bli utfört på ett säkert sätt.
 • Elföretaget är ansvarigt för att säkerställa att arbetet som utförts uppfyller de krav som gäller.
 • Elföretaget måste dokumentera och märka upp elanläggningen där arbetet utförts. Dokumentationen ska lämnas till ägaren av bostaden.