Dränering – när, hur, varför?

Varför dränering?

En dränering av husgrunden är en viktig åtgärd för att skydda huset mot fukt och vattenskador. En dåligt dränerad husgrund kan leda till fukt- och mögelskador, vilket i sin tur kan skada husets struktur och orsaka hälsoproblem för de som bor i huset.

Hur dränerar man grunden?

För att genomföra en dränering av husgrunden behöver man först och främst bestämma sig för vilken typ av dränering man vill använda. Det finns två huvudsakliga typer av dränering: yt- och djupdränering.

En ytlig dränering kan vara lämplig för hus som ligger på en sluttning eller där marken lutar bort från huset. Det innebär att man gräver en ränna runt huset och lägger ner dräneringsrör som leder bort vatten från grunden. Det är viktigt att rännan lutar bort från huset för att säkerställa att vattnet inte rinner tillbaka mot huset.

En djupdränering innebär att man gräver upp marken runt huset och lägger ner dräneringsrör på en djupare nivå. Detta är den vanligaste typen av dränering och det ör denna typ man använder när huset ligger på en platt mark eller om marken lutar mot huset. Vid djupdränering är det viktigt att gräva tillräckligt djupt så att rören leder bort vattnet från grunden.

För att genomföra en dränering behöver man först ta bort all växtlighet och gräva upp marken runt huset. Detta gör man vanligtvis med en grävmaskin och arbetet ska bli utfört av en erfaren entreprenör. Efter att marken har blivit uppgrävd och rören har lagts på plats behöver man se till att dräneringsrören är ordentligt täckta med stenar eller grus. Detta gör man för att se till att vattnet kan tränga ner i marken utan att rören blir igentäppta.

Efter att man installerat dräneringen är det viktigt att hålla underhålla den. Det innebär att man regelbundet ser till att dräneringsrören är fria från blockeringar och att rännor och avlopp hålls rena.

När ska man dränera?

Efter 25-30 år brukar det vara dags att dränera om huset. Men om dräneringen inte är bra utförd kan man behöva göra det tidigare. När man bygger om eller renoverar är det viktigt att kolla dräneringen och eventuellt dränera om. Och självklart bör man dränera om ifall man får problem med fukt i källaren.