Olika typer av pooler

Det finns många olika typer av pooler. Vilken du ska välja beror bland annat på vilken budget du har och hur din trädgård ser ut.

De vanligaste pooltyperna är nedanstående

Nedgrävd pool

En nedsänkt pool ligger i marknivå och kallas också för markpool. Fördelar med denna typ av pool är att den kan integreras fint i din trädgård. Den nedgrävda poolen är mycket stabil och kan också vara större än en pool ovan mark. En annan fördel är att huset ökar i värde om man har denna typ av pool. Nackdelen är att denna pool är dyrare att bygga än ovan-mark-pool.

Delvis nedgrävd pool

Även denna pool kan integreras fint i trädgården. Den är ett bra alternativ om du har en sluttande tomt, eftersom det inte blir lika dyrt som att plana ut marken där poolen ska ligga. Denna pooltyp är stabil och kan också vara större än en ovan-mark-pool.

Ovan-mark-pool

En ovan-mark-pool är oftast billigare än de andra typerna av pool. Den är också snabbare och enklare att installera.

Vilken form ska poolen ha?

Om man satsar på en nedgrävd pool är det vanligast med en rektangulär pool. Den är lätt att bygga in i ett pooldäck och är tidlös i sin design.

Det vinns även ovala pooler som har ungefär samma storlek som den rektangulära poolen, men med vackert avrundade kanter. Det blir lite svårare att få till ett snyggt trädäck runt en sån pool, men om du inte gör arbetet själv utan anlitar experter är det inget problem.

Sen kan man givetvis ha en pool med en friare form, som en njurformad eller en rund. Den runda poolen kan ofta vara en ovan-mark-pool.

Hur stor ska poolen vara?

Detta beror helt och hållet på hur stor tomt du har och vad du ska använda poolen till. Tänker du dig att simma i poolen behöver den vara ganska lång. Är poolen tänkt för avkoppling och svalka under varma sommardagar räcker en mindre pool. Hur många som ska bada samtidigt är också avgörande för hur stor pool du ska välja.

Sen är det givetvis också en kostnadsfråga. Ju större pool, desto dyrare blir det.

Annat att tänka på

Hur djup ska din pool vara? Djupet beror på vilka som ska använda poolen och vad personerna ska göra. En barnfamilj kan inte ha en för djup pool.

Vilka tillbehör behöver jag? Det finns många mer eller mindre nödvändiga tillbehör till poolen. Här är några exempel:

  • Pooltrappa
  • Pooluppvärmning
  • Belysning
  • Poolöverdrag eller pooltak
  • Rengöringsprodukter