Huspriser sjunker – vad betyder det för oss?

En ny rapport från Dagens Industri visar att huspriser i euroområdet föll med 1,7 procent under fjärde kvartalet jämfört med föregående kvartal. Det betyder att vi måste vara förberedda på att huspriserna i Sverige kan sjunka i takt med den europeiska utvecklingen.

Hur ser bostadsmarknaden ut 2023?

Prognoserna för bostadsmarknaden har länge pekat på att nedgången ska bottna under sommaren 2023. Priserna har gått upp något i både januari och februari, men de flesta mäklare och experter anser att det är för tidigt att dra för stora växlar på dessa två månader. Det kan innebära att huspriserna sjunker ytterligare före sommaren.

Hur mycket kan huspriser sjunka?

Bostadsmarknaden 2022 avslutades nedåt. Under december minskade priserna på bostadsrätter med -1% och villapriserna med -3%. Sedan toppnoteringarna i mars/april 2022 har bostadsrättspriserna i riket sjunkit med -14% och villapriserna med -15%. Det visar de senaste mätningarna från Svensk Mäklarstatistik.

Det är alltså uppenbart att nedgången är reell, och att den kommer att påverka priserna på bostadsmarknaden. Frågan är hur mycket priserna kommer att sjunka. Det är svårt att sia om, men det går att säga att de som ska köpa bostad bör vara beredda på att priserna kan sjunka ytterligare under 2023.

Om man däremot är ute efter att sälja bostad bör man ta hänsyn till att det är ett lågkonjunkturår, och att det är få som är beredda att betala fullpris för bostäder. Dessutom är det inte säkert att det är läge att sälja just nu, eftersom prognoserna pekar på att priserna kan stiga igen efter sommaren.

Jag hittade artikeln om huspriserna inom EU på Dagens Industri: https://www.di.se/live/huspriserna-inom-eu-sjonk-fjarde-kvartalet/ och tänkte att det vore intressant att se vad detta betyder för oss som bor i Sverige. Det är svårt att veta hur mycket priserna kommer att sjunka, men det är viktigt att veta att prognosen är nedåtgående.

Det är viktigt att komma ihåg att bostadsmarknaden är känslig och att det tar tid för priserna att stiga igen. Om man ska köpa bostad bör man vara beredd på att priserna kan sjunka ett tag till innan de börjar stiga igen.