Regeringen tillsätter nu en kommitté som ska utreda amorteringskravet

Regeringen tillsätter nu en kommitté som ska utreda amorteringskravet, vilket är ett viktigt steg för att säkerställa att hushållens skulder inte ökar för mycket. Jag hittade nyheten om det här på Expressen (https://www.expressen.se/ekonomi/bostad/regeringen-amorteringskravet-ska-utredas/). Jag som är en 58-årig kvinna och änka som bor i en mindre stad och arbetar som butiksanställd är intresserad av att få veta mer om amorteringskrav och hur det påverkar min ekonomi.

Viktigt att hålla koll på amorteringskravet

Att ha koll på amorteringskrav är viktigt för de som har lån eller är i färd med att teckna ett. Amorteringskravet innebär att du måste betala en viss del av lånet varje år, och den delen är långtidsräntan och inte kapitalandelen. Det här är ett krav som infördes år 2016. Det finns undantag för vissa lån, men för det mesta är kravet att du ska amortera minst 2 procent av låneskulden varje år.

Det finns fördelar med att amortera. För det första kommer du att betala tillbaka lånet snabbare, vilket är bra för din ekonomi. För det andra kan du dra av räntekostnaderna på dina andra lån som du har. Om du har ett lån som är under 100 000 kronor, är det 30 % som du får dra av för räntekostnader. Om du har ett lån som överstiger 100 000 kronor är det 21 % som du får dra av. För det tredje så kommer du att betala mindre skatt eftersom lånet är amorterat.

Det är bra att regeringen nu tillsätter en kommitté för att utreda amorteringskravet. På så sätt kan det komma fram hur det här har fungerat hittills, och vilka risker som finns med hushållens skulder. Det är viktigt att man får veta detta, så att man som person med lån eller skulder kan fatta rätt ekonomiska beslut.

Sammanfattningsvis är det viktigt att ha koll på amorteringskrav, så att man som person med lån eller skulder vet vad man kan dra av för räntekostnader, och att det är möjligt att amortera för att få bättre ekonomi, lägre skatt och att betala tillbaka lånet snabbare. Det är bra att regeringen nu tillsätter en kommitté för att utreda amorteringskravet, så att man som person med lån eller skulder har koll på hur det fungerar och vilka risker som finns.